MAKALELER / TARIMDA FOSFAT GÜBRESİ FORMÜLÜ..TARIMDA AZOT GÜBRESİ..POTASYUM GÜBRESİ..

Sanayileşme, kentleşme, erezyon gibi nedenlerle dünyadaki ekilebilir tarım alanları giderek azalmakta, buna karşın nüfus artışına paralel olarak gıda maddesi ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu soruna çare arayan gelişmiş ülkeler birim alandan en yüksek verimli ve kaliteli ürün elde edebilmek için yeni yöntem ve metotlar geliştirilmekte, toprak ve bitkinin sağlığını koruyabilmenin çeşitli yollarını aramaktadırlar. Bu nedenle bitkilerin toprağın yanında yapraktan da beslenmesi sağlanmaktadır.

Bitkilerin topraktan sömürdüğü besin elementlerinin geri iade edilmesi gerekir. Aksi halde toprak gittikçe verimsizleşecek ve elde edilen ürün gün geçtikçe azalacaktır. Birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve topraktan bitkilerin kaldırdığı besin maddelerini iade etmek amacıyla toprağa organik ve inorganik maddelerin ilave edilmesine gübreleme denir. Organik ve mineral gübreler toprağa uygulanabildikleri gibi toprak üstü aksamlara, özellikle bitkilerin yapraklarına da uygulanabilmektedir.

Bitkilerin birincil besin alma organları kökleridir. Bitkiler ikincil olarak yapraklar, sınırlı olsa da diğer toprak üstü aksamla-rından besin maddesi alabilmektedir.

Besin maddelerinin bitkinin alabileceği formda toprak üstü aksamına sıvı biçimde püskürtülerek uygulanmasına yaprak gübrelemesi denir. Yaprak gübrelemesi 1950’li yıllardan beri uygulanmakta, kullanım yaygınlığı da her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak elde edilen ürün miktarı ve kalitesi de artmaktadır.

Bitkinin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya birden fazla bitki besin elementi bulunan çözeltilere ise yaprak gübresi denir.

                   

                     
Bitki gelişimi için büyük önem taşıyan makro besinler eğer yalnız başına toprağa uygulanırsa ilerleyen dönemlerde mikro besin elementi eksikliği görülür. Bitki gelişmesinde NPK’lar kadar mikro elementlere de ihtiyaç vardır. Ancak mikro elementlere NPK’ya oranla daha az ihtiyaç vardır.

Mikro element eksikliği birçok durumda tahmin edildiğinden daha fazladır ve büyük sorunlara neden olurlar. Bu eksikliğin görüldükten sonra giderilmesi çok zor olabilir. Bunun sonucunda ürün verim ve kalitesi düşer.

Bitki bünyesinde mobil (hareketli) olan bitki besin maddeleri azot, potasyum, fosfor, magnezyum ve molibdendir. Bu besin elementlerinin eksikliği ilk olarak yaşlı yapraklarda ya da alt yapraklarda görülür ve noksanlık lokal ya da genel bir görünüm alabilir. ‹nmobil (hareketsiz) olanlar ise bakır, demir, kükürt, mangan, çinko, bor ve kalsiyumdur. Bunlar bitkinin bir bölümünden diğer bölümüne taşınmazlar, noksanlık belirtisi ise ilk olarak yeni çıkan genç yapraklarda görülür.

    Yaprak gübrelemesi toprak gübrelemesine takviye oluşturur.

    Yaprak gübrelemenin en büyük faydalarında biri toprağa uygulanan gübrelerin alımını artırmasıdır.

    Yaprak gübreleri daha fazla şeker üretilmesine neden olur ve bunların kökten rizosfere yayılır. Bu
yayılma ile topraktan kök çevresindeki yararlı mikroorganizma popülâsyonu teşvik etmiş olur.

    Şelatli formdaki mikro element gübreler inorganik yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir.

    Yapraklar negatif yüklüdür ve normalde pozitif yüklü elementler buralardan geçerken problem
yaşarlar. Ancak şelatlı elementler için böyle problemler oluşmamaktadır.

    Bazı bitkilerin yaprakları su kaybını engellemek için mumsu bir yapıya sahiptir. Bu yapı su ve
inorganik maddelerin yaprağa girişini engeller. Ancak şelatlar bu yapıdan giriş yapabilir.

    Eğer toprak pH’sı yüksek ise (7,5’un üzerinde ) demir, mangan, çinko, bakır, bor elementleri yaprakta
alınması kolaylık sağlar.

    Toprakta bazı elementler diğer elementler tarafından bloke edilir. Örneğin yüksek fosfat düzeyi demir
ve çinkonun fiksasyonuna neden olurlar.

 

  ETİKETLER: TARIMDA AZOT NEDİR,TARIMDA AZOT NEDEN KULLANILIR,TARIM VE AZOT KULLANIMI,TARIMDA AZOT NE İŞE YARAR,BİTKİLERİN AZOT İHTİYACI,TARIMDA AZOT NEDEN KULLANILIR,TARIMDA TEMEL BESİN MADDELERİ,FOSFORUN TARIMDA ÖNEMİ,BİTKİYE FOSFOR NEDEN LAZIMDIR,FOSFOR VE TARIMDA KULLANIMI,MİKRO ELEMENTLER NEDİR,TARIMDA MİKRO ELEMENTLER ( ME ) NEDEN KULLANILIR,BİTKİLERDE MİKRO ELEMENTLER (ME ) NASIL KULLANILIR,TARIMDA MİKRO BESİN NEDİR,TARIMDA İZ ELEMENTLERİN KULLANIMI,FAYDALARI,YARARLARI,NPK GÜBRE FORMÜLLERİ,NPK TOZ GÜBRE,NPK SIVI GÜBRE YAPIMI,ÜRETİMİ.

HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ