MAKALELER / SUYUN ÖZELLİKLERİ - Hammaddeler ansiklopedisi

Suyun Önemi

Saf su saydam, kokusuz, tatsız ve renksiz bir sıvıdır. Ancak doğada bulunan bütün sular, içlerinde az veya çok miktarda yabancı maddeler taşırlar.

Yağmur yağarken atmosferde bulunan karbondioksitten (CO2) etkilenerek kısmen karbonik aside dönüşen yağmur suları, yeraltı tabakalarında bulunan suda zor çözünen maddelerin suya geçmesini sağlar.

Genelde bizim ilgilendiğimiz bölüm Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının karbonat, bikarbonat, sülfat ve klorür iyonları ile birleşerek oluşturdukları madensel tuzlardır. Bu tuzlar su sertliğini oluştururlar.

Bikarbonatlar geçici, diğerleri kalıcı su sertliğini, ikisi birlikte toplam su sertliğini oluştururlar.

Su sertliği mevsimden mevsime ve su kaynağına göre değişkenlik gösterir. Yeraltı suları yer üstü sularına göre daha sert olurlar.

Su sertliğinin temizlikte başlıca iki olumsuz etkisi vardır.

Temizleme maddesinin ziyan olmasına yol açar.

Temizlenen yüzeyin görünümünün bozulmasına, ömrünün kısalmasına ve işlevinin ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açar.

                                                                                        HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ