MAKALELER / KİMYASAL GÜBRE ÜRETİMİ..KİMYASAL GÜBRE FORMÜLLERİ..

Kimyasal gübre toprakta olması gereken ,toprakta ekislen ametal inorganik maddeleri desteklemek amacı ile (resfiriksiyon)doğal olmayan kimyasal yöntemlerle üretilen maddelere kimyasal gübre denir.
Kimyasal gübreler toprağa atıldıktan itibaren toprakataki organizlamaların çalışmasını engeller.Bu engelleme ilk olarak toprağın pH'nın değişmesi ile başlar.Topraktaki reaksiyoınlar ,kimyasalların katkısı ile ilk olarak mikroorganizmaldengeyi bozar.Mikroorganizmal yaşamın olamdığı bir toprakta bitiki böcek artıklarının parçalanaması olayı (geri dönüşüm olmayacağı için toprak sürekli fakirleşecektir.Şöyle örnekleyelim,dağdaki toprak zenginleşiyor da niçin zirai alanlarda toprak zenginleşmiyor?Normalde bir bitki topraktan aldığı enerjinin %3 ila %15 ürün ve geliş meye kullanır.%85 ila %97 oaranında yaprak olarak veya ürün dökümü olarak,artık madde olarak toprağa iade eder.Oysa bir bitki topraktan aladığı enerjinin 3 katını güneşten fotofosforilasyonla (fotosentez,kemosentez) yolu ile alır ki bir bitki kullandığı enerjinin 3 katına yakınını geri iade etmektedir.Tabiattaki hiçbir canlı (insan hariç) idame alan ve süreçleri yok etme
Kimyasal Gübrenin Zararları
Toprakta eksik veya alınmayacak durumda olan bitki besin elementlerinin kimyasal (suni) yollarla elde edilmiş gübrelerle bitkinin kullanımına sunulması kimyasal gübreleme olarak adlandırılır. Kimyasal gübreleme sadece besin elementi eksikliğini gidermek için yapıldığından toprak yapısı çok pek göz önünde tutulmamaktadır.

 

  
Bunun sonucu olarak
Bozuk toprağa verilen kimyasal gübreden bitki yeterince faydalanamamaktadır ve uzun süre yapılan gübreleme sonucunda ilk zamanlar bitki gelişmesi besin elementi ihtiyacının karşılanmasından dolayı normale yakın gelişme göstermektedir.
Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprak organik maddelerce fakirleşmekte dolayısıyla biyolojik faaliyet azalması toprağın yapısının bozulmasını da beraberinde getirmektedir. Yoğun şekilde kimyasal gübrelemeye devam edilmesi halinde de her sene topraklar daha da bozulacak, bitki gelişmesi yapılan kimyasal gübrelemenin yoğunluğuna bağlı olarak yavaşlayacak ve duracak, verim düşüşü yaşanacak ve çiftçimiz emeğinin karşılığını alamayacaktır.
Yoğun yapılan kimyasal gübreleme sonucunda toprakta organik madde miktarı ve dolayısıyla topraktaki humus oranı azalacak ve biyolojik aktivite, yani toprak canlılarının aktivitesi de azalıp verilen gübreler toprakta tutunamadığı için yıkanıp gidecektir. Bitki besin elementelerinin, bitkilerin alabileceği şekle dönüşmeleri duracak ve böylece toğrağın fiziksel ve kimyasal özellikleri menfi manada bozulacaktır. Neticede toprağın üst kısımları kumlaşırken, alt kısımlarıda taşlaşacaktır. (Sertleşecektir)
Bu durum topraklarımızda;

  1. Tuz konsantrasyonun yükselmesine,
  2. Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına,
  3. Yeraltı suyunun kirlenmesine,
  4. Kimyasal olarak verilen gübrelerin topraktan çabuçak yıkanmasına,
  5. Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine,
  6. Erozyonla toprak kaybına, neden olacaktır..

 

 

 


    ETİKETLER: KİMYASAL GÜBRE NEYE DENİR,NEDEN KİMYASAL GÜBRELER,TARIMDA KİMYASAL GÜBRE KULLANIMI,KİMYASAL GÜBRELEME,KİMYEVİ GÜBRE YAPIMI,YAPILIŞI,KİMYEVİ GÜBRE ÇEŞİTLERİ,SIVI KİMYASAL GÜBRELER,SIVI KİMYEVİ GÜBRE NASIL YAPILIR,NEDEN YAPILIR,KİMYASAL TOZ GÜBRE FORMÜLELRİ,KİMYASAL TOZ GÜBRE NASIL KULLANILIR,NEDEN KULLANILIR,GRANÜL GÜBRE FORMÜLÜ,GRANÜL DENGE GÜBRE NASIL YAPILIR,GRANÜL KOMPOZE GÜBRE FORMÜLÜ,FORMÜLLERİ..

HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ