MAKALELER / KİMYA MÜHENDİSLERİ VE HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ
KİMYA MÜHENDİSLERİNİN GÖREVLERİ

KİMYAGER VE KİMYA MÜHENDİSLERİNE KAYNAK HANDBOOK

 

 -         Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, maddelerde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler,

-         Belli bir kimyasal maddeyi en ekonomik şekilde üretmek amacı ile kurulacak işletmenin projesini hazırlar,

-         Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirler

-  Tesisin kuruluşunu denetler

,-         İşletmenin verimli bir biçimde çalışması için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlar,

-         Kimyasal üretim için reçeteler hazırlar, maddelerin karışım ve bileşim oranlarının uygulama zamanlarını gösterir,

-         Kimyasal madde üretimi için kullanılan yöntemlerin ayrıntılarını inceler-         Kimya sanayiinde yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.