MAKALELER / AZOTLU GÜBRELER..ÖZELLİKLERİ..AZOTLU GÜBRE FORMÜLLERİ..
bitki gelişmesine etkileri

       Azotun bitkilerin karbonhidrat kapsamları üzerine etkisi:
Yapılan araştırmalar gelişme ortamına verilen azot miktarı artırıldıkça, bitkilerin karbonhidrat kapsamlarının azaldığını göstermiştir. Örneğin Baumeister (1939) toprağa artan miktarlarda azot vermek suretiyle yaptığı araştırmada buğday danesinde yüzde azot miktarının arttığım buna karşın yüzde nişasta miktarının azaldığını saptamıştır. Bu durum toprağa verilen azota bağlı olarak bitkinin vejetatif gelişmesini artırabilmek için fotosentez sonucu oluşan karbonhidratları kullandığı şeklinde açıklanmıştır.
Bitkilerde azot-karbonhidrat dengesinin önemli dolaylı etkileri vardır ve bunlar üzerinde aşağıda durulacaktır. Özellikle şeker üretiminde kullanılan bitkilerde azotun etkisi çok önemlidir. Genel olarak belli bir düzeyin üzerinde azot, şeker pancarının şeker kapsamı üzerine olumsuz yönde etki yapmaktadır. O nedenle çoğu ülkelerde şeker pancarının pazar değeri pancar ağırlığına göre değil pancarın içerdiği yüzde şeker miktarına göre belirlenmektedir.
 

       Azotun bitki suyu (Succulence) üzerine etkisi:
Başka koşulların da uygun olması halinde azot, bitkilerde daha fazla hücre ve protoplazmanın oluşmasını sağlar. Böyle hallerde oluşan hücreler ince duvarlı ve büyük olurlar. Örneğin Letham (1961) azotlu gübre verilmiş elma ağaçlarından elde olunan elmalarda hücrelerin azollu gübre verilmemiş olanlardakine göre çok daha büyük olduğunu saptamıştır. Azotun protoplazma miktarını artırması ve protoplazmanın da su kapsamının yüksek olması nedeniyle azot dolaylı olarak bitki suyu (succulence) üzerine olumlu yönde etki yapmaktadır.
Azotun bitki suyu üzerine etkisi özellikle lif bitkilerinde çok daha önemlidir. Kenevir bitkisinde azot, lif hücrelerinin ince duvarlı, büyük ve bol protoplazmalı olmasını sağlayarak lifin kırılmağa karşı daha az dayanıklı olmasına yol açar. Kuşkusuz bu, istenilmeyen bir durumdur. Azotlu gübre lif bitkilerinin ürün miktarını artırırken, yüzde lif oranının düşmesine de yol açar. Yeterli düzeyin üzerindeki azot lif bitkilerinde uzunluk, çap, kırılmağa karşı direncin azalması vb gibi lif niteliğini olumsuz bir şekilde etkiler.
 

   
Azotun kök gelişmesi ve tepe / kök oranı üzerine etkisi:
Bitkilerin tepe ve kök gelişme oranlan üzerine azotun etkisi aynı değildir.
Genel olarak toprağa verilen azot miktarı ile ilgili olarak bitkinin tepe gelişmesi kök gelişmesine göre çok daha fazladır. Yeterli düzeyde azot bulunmayan ortamda bitkilerin kökleri uzun, ince ve çok az dallanmış olmasına karşın, azotun ortamda yeterli olması halinde kökler kısa, kalın ve iyi dallanmış bir gelişme gösterir. Bu durum yüksek düzeyde azotun, bitkilerde hormon miktarı üzerine olumlu yönde etki yapması ile açıklanmıştır. Bitkilerde hormon miktarının yükselmesi kökün yana doğru, daha iyi dallanarak gelişmesini sağlamaktadır.

 

 

 


      ETİKETLER: AZOTLU GÜBRE NEDİR,AZOTLU GÜBRE NEDEN KULLANILIR,AZOTLU GÜBRENİN FAYDALARI,YARARLARI,AZOTLU GÜBRE NE İŞE YARAR,AZOTLU GÜBRE KULLANIMI,AZOTLU GÜBRE ÖZELLİKLERİ,AZOTLU GÜBRE FORMÜLLERİ,AZOT AĞIRLIKLI GÜBRE NEDİR,AZOTLU GÜBRE NASIL YAPILIR,AZOTLU GÜBRE FORMÜLELRİ,FORMÜLÜ,AZOTLU GÜBRE YAPIMI,YAPILIŞI,AZOTLU GÜBRE ÜRETİMİ,AZOTLU GÜBRE İÇERİĞİ,AZOTLU GÜBRE ELDESİ,AZOT AĞIRLIKLI GÜBRE FORMÜLÜ,FORMÜLASYONU,FORMÜL,AZOT AĞIRLIKLI GÜBRE BİLEŞİMİ.

HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ