MAKALELER / LAKTOZ VE ÖZELLİKLERİ - hammaddeler ansiklopedisi

LAKTOZ

 

ÜRÜN TANIMLANMASI

ÜRÜN ADI

Laktoz

SİNONİM

Süt şekeri, Lactobiose

KİMYASAL ADI

Lactose monohydrate

KİMYASAL FORMÜLÜ

C12H22O11.H2O

YAPISAL FORMÜLÜ

 

FORMÜL AĞIRLIĞI

360.32

C.A.S. NUMARASI

10039-26-6

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

FİZİKSEL DURUMU

Beyaz toz.

ERİME NOKTASI

223 oC

KAYNAMA NOKTASI

 

ÖZGÜL AĞIRLIK

 

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda kolaylıkla çözünmektedir.

GENEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANI

 

          Laktoz, memelilerin sütünde bulunan başlıca karbonhidrat olup, süt şekeri olarak da bilinmektedir. Bir molekül galaktoz ve bir molekül glikoz içeren bir doğal dissakkarit olan laktoz; kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak stabil olmakta ve diğer ingrediyentlerle yüksek derece uyum göstermektedir. Serbest aldehit grubu oluşturma potansiyeli nedeniyle indirgen bir şeker olan laktoz, mutarasyon göstermekte ve α ve β olmak üzere iki formu vardır.

 

          Süt emmekte ve gelişmekte olan memelilerde başlıca karbonhidrat ve enerji kaynağı olan laktoz, enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için kendisini oluşturan monosakkaritlere (glukoz+galaktoza) hidrolize olması gerekmektedir.

 

          Laktoz, büyük ölçüde süt ve fermente olmamış süt ürünleriyle vücuda alınmakta, yoğurt ve benzeri fermente süt ürünlerinde ise fermentasyon sırasında laktoz miktarı azalmaktadır.

 

          Süt kuru madde içeriğinin ana kısmını oluşturan laktoz; peynir ve/veya kazeinat üretiminden elde edilen peynir altı suyundan izole edilmektedir. Laktoz üretimininin temel prensibi, laktoz konsantrasyonunu yükseltmek amacıyla peynir altı suyundan suyun evapore edilmesidir. Yoğunlaşan peynir altı suyu (60 oC'de % 60 toplam katı), daha sonra aşamalı olarak soğutulmakta ve laktozun kristalizasyonuna ve separasyonuna izin verilmektedir.

 

          Bu aşamadan sonra, çok farklı tipte laktoz üretilmekte, kristal kütlesinin ayrılmasını takiben yapılan kurutma işlemi, sindirilebilir laktoz olarak adlandırılan sarı veya sarımsı renkli bir ürünle sonlanmaktadır. Laktozda oluşan sarı renk, B2 vitamini olarak bilinen riboflavinden kaynaklanmaktadır.

 

          Bu ürünün rafine edilmesiyle, rafine sindirilebilir laktoz elde edilmektedir. Eczacılık endüstrisinde kullanılan laktozun en saf formu, bu tür tekrarlanan rafine işlemlerinden geçirilerek elde edilmektedir.

 

          Ticari olarak spreyle kurutulmuş ve kristalimsi yapı olmak üzere iki formda bulunabilen laktozdan türetilmiş ürünler arasında; laktoz hidrolizatları, laktitol, laktuloz ve laktobionik asit yer almaktadır.

 

          Ticari olarak laktoz, peynir endüstrisinin bir yan ürünü olan peynir suyundan elde edilmektedir. Bu amaçla peynir suyu, öncelikle ultrafiltrasyona uğratılarak proteinler uzaklaştırılmakta, daha sonra iyon değiştiricide mineral maddeler alınmaktadır. Geride kalan çözeltiden su evaporasyonla ayrılarak, laktoz içeriği % 60'a kadar çıkartılıp, kristalize edilmektedir. Elde edilen kristalize laktoza, saflaştırma ve renk giderme işlemleri uygulanmaktadır.

 


KAMPANYA

2 ANSİKLOPEDİ380 TL
ŞİMDİ SİPARİŞ VER ETİKETLER : LAKTOZ MSDS,LAKTOZ NERELERDE KULLANILIR,LAKTOZ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ,LAKTOZ VE KULLANILDIĞI ALANLAR,LAKTOZ KULLANIMI,LAKTOZ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ,LAKTOZ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ,LAKTOZ NEDİR, LAKTOZ İMALATI - ÜRETİMİ,LAKTOZ NASIL KULLANILIR.

                                                            HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ