MAKALELER / DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİK FORMÜLÜ.. FORMÜLLERİ..DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR

       Kemoterapötikler kullanışlarına göre sınıflandırıldığında Antiseptik ve Dezenfektanlar karşımıza çıkmaktadır. Kimyasal yapıları mikroorganizmaların yaşamsal faaliyetlerini engellemeye müsaitlerdir.

       Tıbbi bir ortamda mikroorganizmaların hepsini yok edilmesi işlemine sterilizasyon, sterilizasyonda patojen mikroorganizmaların yok edilmesine dezenfeksiyon işlemi denir. 
        Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan bileşikler iki gruba ayrılarak incelenebilirler:
Genel dezenfeksiyon amacıyla kullanılanlar: Oda, tuvalet, şehir suyu, kanalizasyon, hastane ve genel kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemine uygun olan maddelerdir.
Özel dezenfeksiyon amacıyla kullanılanlar:  Çamaşır, tıbbi aletler, el, cilt, mukoza, yara gibi vücutla temas ettirilerek kullanılan maddelerdir. 
        Özel amaçlı dezenfektanlar; Yara, mukoza ve deriye lokal uygulanabilmeli, vücuttan emildiğinde toksik etki göstermemeli, antimikrobiyal etki spektrumu geniş olmalı, kan, serum, iltihap gibi ortamlarda aktivite kaybına uğramamalıdır.
        Dezenfeksiyon işleminde kullanılan bileşiklere antiseptikler, antiseptik bileşiklerin dahilen veya haricen uygulanması ile yapılan dezenfeksiyon şekline antisepsis denir.
Antiseptik bileşikler; antimikrobik etki spektrumu geniş olmalı, etkisini kısa sürede göstermeli, toksik etkisi olmamalı, kokusu hoş olmalı, kalıntı bırakmamalı, doku ve eşyaları boyamamalı, kimyasal yapısı dayanıklı olmalı,ekonomik olmalıdır.Dezenfektanlar; Sistemik ve Harici olarak ikiye ayrılır.
Harici Dezenfektanlar ;
1. Fenoller; Antimikrobiyal etkilerini hücre proteinlerinine etki ederek işlev görürler. Düşük konsantrasyonda hücre içine girerek proteinlerle kompleks oluşturur ve hücre içindeki proteinleri çöktürürler.Yüksek konsantrasyonda hücre membranında bozukluklar yaratarak, hücrenin dış ortamla alış-verişini etkiler ve hücrenin parçalanmasına sebep olurlar. Fenoller çok toksiktir. Deride nekroz oluşturur. Merkezi sinir sisteminde bozukluk yapar. Nefrotoksik(böbrekler üzerine toksisite) etkilere neden olur. Diş hekimliğinde kanal tedavisinde kullanılır.
2.Aminoakridinler ;  Bu grupta yer alan bileşikler mikroorganizma hücresinde (-) yüklü iyonlara karşı H+ iyonları ile yarışırlar. Yarışma sonucu bu grup ilaçlar, hücredeki (-) yüklü iyonlarla tuz oluştururlar.Kısacası Hücrenin elektriksel yüklerinin ddeğiştirilmesi ile etki ederler.  Böylece mikroorganizmanın biyolojik işlemlerini bloke ederler.
3.8-Hidroksikinolinler ; Bakteri metabolizmasında önemli olan ağır metal iyonlarıyla, özellikle de  demir (Fe+3) iyonlarıyla şelat(birleşme)  oluşturur. Oluşan şelat mikroorganizma için toksiktir. Bununla beraber mikroorganizmanın yaşamsal faaliyetlerinde rol oynayan enzimler için gerekli eser elementlerle toksik şelat oluştururlar.
4.Azotlu değişik bileşikler ;
5.Organik ağır metal bileşikleri ;
6.
Kuaterner amonyum bileşikleri ;
Ağız, boğaz, yara ve vajinal antiseptik olarak kullanılırlar. Dahili kullanımları yoktur.  % 0.05-0.2’lik çözeltileri deri ve el dezenfeksiyonunda, alet sterilizasyonunda kullanılır.Bakterisit etkilidir.
7.Oksidan bileşikler
  
Halojenler
   Depo halojenler
   Klor veren organik bileşikler
   Hidrojen peroksit ve aktif oksijen vericiler
   Ozon
   Alkoller ve aldehitler
8.Kimyasal sterilizasyon ajanları;

Sistemik Dezenfektanlar;
1.
  Organik arsenik türevleri 
2.  Organik antimon bileşikleri (Sodyum stiboglikonat)
3.  Organik bizmut bileşikleri (Dahilen toksik ve kusturucu etkisi nedeniyle, haricen dermatozlarda kullanılmıştır. Örneğin bizmut gallat)
4.  Nitrofuran türevleri

ETİKETLER: DEZENFEKTAN NEDİR,DEZENFEKTAN TANIMI,DEZENFEKTAN NEREDE KULLANILIR,DEZENFEKTAN ÇEŞİTLERİ,ALET DEZENFEKTAN ÜRETİMİ,İMALATI,DEZENFEKTAN FORMÜLÜ,DEZENFEKTAN KİTABI,DEZENFEKTAN BROŞÜR,DEZENFEKTAN MAKALEELRİ,DEZENFEKTAN MAKALE,DEZENFEKTAN YAPIMI,DEZENFEKTAN TÜRLERİ,YER YÜZEY DEZENFEKTANLARI,HAYVANLAR İÇİN DEZENFEKTAN,İNSANLAR İÇİN DEZENFEKTAN,ANTİSEPTİK ÜRÜNLER,ANTİSEPTİK ÜRÜN İMALATI,ANTİSEPTİK FORMÜLLERİ,ANTİSEPTİK ÜRETİMİ.

HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ