MAKALELER / BETON AKIŞKANLAŞTIRICILAR - hammaddeler ansiklopedisi

Normal Akışkanlaştırıcılar - BETON KİMYASALLARI

Bu sınıfa giren katkılar ligno sülfonatlar olarak bilinmekte ve selülozdan sonra ağaçta en fazla bulunan kimyasal olan ligninden elde edilmektedir. Ligno sülfonatların en yaygın bilinen çeşitleri sodyum ve kalsiyum tuzlarıdır. Çimento veya beton harcına ortalama %0.3 oranında ilave edilen ligno sülfonatlar çeşitli modifikasyonlarla %15’e kadar su kesme özelliğiyle beton mukavemetini %20–25,dona karşı dayanıklılığını ise 3–4 kat yükseltebilir.


Süper Akışkanlaştırıcılar - BETON KİMYASALLARI

İkinci nesil olarak da adlandırılabilecek olan bu katkılar melamin ve naftalin formaldehit sülfonat esaslı olarak ikiye ayrılmaktadır. Japonların bulduğu naftalin esaslı 60’ların sonunda ve Almanların bulduğu melamin esaslı katkılar 70’lerin başından beri kullanılmışlardır. Birbirleriyle karşılaştırıldığında ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan naftalin esaslı katkıların daha etkili olduğu belirlenmiştir. Aşırı miktarda hava sürüklemediği için normal akışkanlaştırıcılara nazaran daha fazla,%1–3 arasında oranlarda kullanılabilinirler.%15–30 arası su kesme özelliğine sahip olan naftalen sülfonatlar içerdiği sodyum sülfat oranına göre çeşitlendirilmişlerdir.


Hiper Akışkanlaştırıcılar - BETON KİMYASALLARI

Birçok ülkede projelerdeki tasarım değerlerinin yükselmesi, yüksek basınç mukavemetli beton ihtiyacına cevap vermek amacıyla 1986 yılında Japonlar tarafından geliştirilen hiper akışkanlaştırıcılar, polikarboksilat esaslı akışkanlaştırıcılar olarak da bilinmektedir. Betona katılan suyun hidratasyon için gerekli olanından fazlası beton sertleştikten sonra buharlaşır ve arkasında boşluk bırakır. Beton kalitesinin yüksek olması için boşluk oranının düşük olması gerekir. Daha az su, daha az boşluk ve daha güçlü yapı demektir.%30’un üzerinde su kesici özelliğiyle polikarboksilatlar en yüksek performanslı beton elde edilmesini mümkün kılar.

ETİKETLER: BETON KİMYASALLARI NEDİR,BETON KİMYASAL KATKILARI,BETON HIZLANDIRICILAR,BETON PRİZ HIZLANDIRICILAR,BETON TAMİR HARÇLARI,BETON MELAMİN SÜLFONATLAR,BETON NAFTALEN SÜLFONATLAR

                                                              HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ