MAKALELER / BARUT VE PATLAYICILAR - hammaddeler ansiklopedisi
Amino fenil metil tetranitro (tetril) Amonyum nitrat patlayıcılar
Amonyum, alüminyum ve jelatin nitrat patlayıcılar Aşınma dirençli fünyeler
Askeri patlatma aygıtı fitilleri Askeri patlayıcılar
Askılı cephane tutuşturucuları Av tüfeği kartuş patlayıcıları
Av tüfeği kartuşu primerleri Azidler
Barutlar Basınçlı cephane ateşleyicileri
Bomba tertibatlı patlayıcılar Çığdan korunma, patlayıcı yükleri
Demiryolu uyarı yük fünyeleri Dinamit
Dinamit üretimi pamuk barutu Dumansız patlayıcılar
Elektrik sigorta primerleri Elektrikli fünyeler
Elektromanyetik cephane tutuşturucuları Elektronik cephane tutuşturucuları
Fışkırma yataklı ve acil iniş takımlı kartuşlar Gazsız ve geciktirmeli fitil tozları
Geciktirmeli ve gazsız primerler Hızlı yanan fitil tozları
İlkel ve geciktirmeli fünyeler Jeofiziksel ve sismik araştırma patlayıcıları
Kablo kesici ve iletişimsiz sistem etkili patlama aygıtları Kapsüllü cephane tutuşturucuları
Kesme sistemi ve transmisyon fitilleri Kompozit patlayıcılar
Kurşun nitrat patlayıcılar Kuyu açmada patlayıcılar
Maden eritme ocağı çamuru dağıtıcı patlayıcılar Maden patlayıcı fitilleri
Maden patlayıcıları Nitrogliserin ve nitroselülöz patlayıcılar
Nitropenta fitilleri Pamuk barutu
Patlatma ve elektro-patlatma kapsül tutuşturucular Patlatma ve taş ocağı patlayıcıları
Patlatmada tutuşmaz primerler Patlayıcı dengeleyiciler
Patlayıcı inceltme maddeleri Pentrit
Petrol kuyusu patlayıcı yükleri Plastik patlayıcılar
Potasyum, sodyum ve baryum nitrat patlayıcılar Potasyumklorat ve perklorat patlayıcılar
Sıcak mekanizmalar Siklonit
Sıvı oksijen patlayıcılar Siyah tozlu tutuşturucular
Şok duyarsız patlayıcılar Söndürmeye dirençli patlayıcılar
Stifnatlar Su altı patlayıcıları
Su jelli patlayıcılar Suda çözülen polimer patlayıcı inceltme maddeleri
Sülfür doldurma fitilleri Tabaka patlayıcılar
Tahrip fitilleri Tahrip fünyeleri
Tetrasen TNT’li patlayıcılar
Tüfek kapsülleri Tüfek kapsülü primerleri
Yakın fitiller Yangın söndürme, patlayıcılar
Yavaş ve hızlı yanan fitiller Yıkıcı patlayıcılar